ELEKTRO, VODA, KÚRENIE

Kúrenie

V oblasti kúrenia podobne ako pri rozvodoch vody pracujem
s materiálmi ako sú rozvody plast hliníkovej konštrukcie, meď a uhlíková oceľ . Výber použitého materiálu podriadim potrebám zákazníka a pri rekonštrukciách a opravách aj pôvodne použitému materiálu.Vykonávam realizácie kúrení s použitím vykurovacích telies, podlahových kúrení, alebo kombináciu oboch variantov.

Preto najekonomickejšie užívanie kúrenia poskytujem poradenstvo pri výbere vykurovacích telies, kotla, jeho druhu a výkonu, ako aj ostatných zariadení, ktoré majú vplyv na funkčnosť celého systému. Zákazník má možnosť využiť moje vzťahy
s výrobcami a dodávateľmi vykurovacej techniky a pri objednaní komponentov potrebných na realizáciu kúrenia ušetriť nemalé finančné prostriedky.