REFERENCIE

- zastavaná obytná zóna Dostihová dráha, Šaľa
- RD Devínska Nová Ves
- RD Šaľa, Železničná ul.
- RD Šaľa, Pionierska
- RD Hrubá Borša
- RD Môlča, Banská Bystrica
- Cvičisko Prievoz, Bratislava